Unik teknologi – bedre oversikt i merd

Waive (tidligere Aquabio) har nå klart et banebrytende produkt for oppdrett av laks som setter fokus på fiskevelferd, bærekraft, nøyaktighet og lønnsomhet.

Hvordan virker det?

Det nye produktet består av vår veletablerte sonar som vi leverer til fiskeri, samt vårt egenutviklede sky- baserte kontrollpanel som bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å analysere dataene fra din merd.

3D VISNING AV MERD

Se hva som skjer 24 timer i døgnet, hele året. Sonar gjør at du ikke lenger er avhengig av dagslys eller gode forhold i vannet. Med vår løsning har du alltid oversikt over hva som skjer.

FULL OVERSIKT, ALLTID OPPDATERT

  • Biomasse, snittvekt, vektfordeling ogtelling av fisk
  • Heatmap over hvor konsentrasjon avfisk står i merd

RAPPORTER OG HISTORISKE DATA

Vil du se hva som skjedde i en merd på et gitt tidspunkt? Eller ta ut en rapport over vektfordeling til salgsavdelingen? Hent ut dataene du trenger fra systemet vårt.

OM OSS

Innovasjon og kreativitet har vært sentrale for veksten i havbruks- industrien, både i Norge og utover landets grenser. Waive representerer en videreføring av denne veien og holder Norge i fronten av teknologiutviklingen i den globale havbruksindustrien.

Vi hjelper fiskeoppdrettere å se under overflaten, avdekke det som ligger skjult. Vår sonarbaserte løsning, kombinert med vårt skybaserte kontrollpanel som kjører på komplekse algoritmer, sikrer den nøyaktigheten industrien bør kunne forvente. Vi bruker maskinlæring og kunstig intelligens

for å skape den løsningen med høyest nøyaktighet i bransjen.

Vi har utviklet vår programvare for å være intuitiv, engasjerende og verdifull. Vi gir våre kunder trygghet i styringen av deres operasjoner, legger til forutsigbarhet og kvalitet i oppdrett, og setter fokus på fiskevelferd, bærekraft, nøyaktighet og lønnsomhet.

Fordi til syvende og sist jobber vi sammen for å bygge opp havbruks- industrien. For å bli mer bærekraftige. For å være bedre for fiskene og bedre for havet. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.